fpixel pixel
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
DEFINICJE

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Dieta

  dieta ketogeniczna (dieta wysokotłuszczowa i niskowęglowodanowa) opracowana przez dietetyka w oparciu o przekazane parametry użytkownika i udostępniana w postaci cyfrowej za pośrednictwem adresu e-mail użytkownika;

 2. Konsultacja dietetyczna

  rozmowa wideo z dietetykiem odbywająca się za pośrednictwem Google Meet, trwająca 45 min i mająca na celu odpowiedzi na pytania dietetyczne Konsumenta;

 3. Ebook

  poradnik w formacie PDF udostępniany Konsumentowi gratis lub za Opłatą w Sklepie;

 4. Konsument

  osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Suplementy Diety

  witaminy i suplementy diety sprzedawane przez zewnętrznego sprzedawcę VERA Sp. z o.o. (prowadzącego drogerię internetową ByHealth) za pośrednictwem Subdomeny.

 6. Opłata za Dietę

  oznacza jednorazową opłatę uiszczaną w zamian za Dietę;

 7. Opłata w Sklepie

  oznacza jednorazową opłatę uiszczaną na stronie www.sklep.twojaketodieta.pl w zamian za Konsultację Dietetyczną, Ebook i/lub Suplementy Diety;

 8. Parametry

  oznaczają informacje podawane przez Użytkownika w celu opracowania indywidualnej Diety, takie jak w szczególności: waga, wzrost, pożądana waga, wiek, poziom aktywności fizycznej, preferowane produkty spożywcze;

 9. Regulamin

  oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

 10. Serwis

  oznacza stronę internetową, pod adresem www.twojaketodieta.pl, za pośrednictwem której Spółka świadczy Usługi;

 11. Subdomena

  oznacza stronę internetową pod adresem www.sklep.twojaketodieta.pl, będącą częścią Serwisu Twoja Keto Dieta, za pośrednictwem której następuje sprzedaż Konsultacji Dietetycznych, Ebooków i Suplementów Diety;

 12. Spółka

  Health Fundation sp. z.o.o ul. Jaśminowa 12, 16-315 Lipsk NIP:8461667686

 13. Treści

  elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (w szczególności informacje o Diecie, Ebooki i materiały promocyjne) dostarczane użytkownikowi w postaci cyfrowej za pośrednictwem Serwisu i/lub Subdomeny, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu;

 14. Umowa o świadczenie usług

  umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Spółką a Użytkownikiem;

 15. Usługa

  usługa świadczona przez Spółkę drogą elektroniczną, polegająca na udostępnieniu przez Spółkę Treści, Newslettera, Ebooka oraz Diety lub świadczenia Konsultacji Dietetycznej;

 16. Ustawa o prawach konsumenta

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 18. Użytkownik

  osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie Konsumentem.

 1. USŁUGI ORAZ ZAWARCIE UMOWY
  1. Spółka świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników nieodpłatne Usługi:

   1. Newsletter;
   2. udostępnienie Treści w Serwisie
  2. Spółka, poprzez udostępnienie za pośrednictwem Serwisu formularza umożliwiającego podanie Parametrów, świadczy na rzecz Użytkowników odpłatną usługę Diety, której przedmiotem jest dostęp do interfejsu w formie kalendarza obejmującego 28 dni zawierającego jadłospis 4 posiłków dziennie wraz z listą koniecznych zakupów oraz przepisem na wykonanie posiłku. Dostęp przyznawany jest na czas określony 28 dni. W przypadku jednorazowej płatności za dostęp na dłuższy okres czasu, Spółka zastrzega sobie prawo do przyznawania dostępu osobno na każde 28 dni i odbierania go po ich upływie.

   1. Spółka świadczy na rzecz Użytkowników również odpłatną usługę Konsultacji Dietetycznej, a także sprzedaży Ebooków i Suplementów Diety. Wyżej wymienione usługi świadczone są poprzez Subdomenę www.sklep.twojaketodieta.pl

    1. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług oferowanych przez Serwis.

     1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usługi Diety jest:

      1. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu,
      2. podanie Parametrów,
      3. dokonanie Opłaty za Dietę.
     2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usługi Konsultacji Dietetycznej, zakupu Ebooka i/lub Suplementów Diety jest:

      1. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu,
      2. dokonanie Opłaty w Sklepie.
     3. Umowa o świadczenie usługi Diety zawarta jest z chwilą wypełnienia formularza Parametrów w Serwisie oraz dokonania Opłaty za Dietę.

      1. Umowa o świadczenie usługi Konsultacji Dietetycznej, zakupu Ebooka i/lub Suplementów Diety zawarta jest z chwilą wypełnienia dokonania Opłaty w Sklepie.

       1. Dieta zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przy zawieraniu Umowy adres e-mail w formie unikalnego linku przekierowującego na stronę internetową z dostępem do Diety. Dieta przekazywana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych. W przypadku, w którym Użytkownik nie otrzyma w tym terminie Diety, może odstąpić od zawartej Umowy.

        1. Dostęp do Konsultacji Dietetycznej zostanie przekazany Użytkownikowi na wskazany przy zawieraniu Umowy adres e-mail w formie linku przekierowującego na stronę internetową z możliwością wyboru terminu Konsultacji Dietetycznej. Następnie Użytkownik otrzyma link do rozmowy wideo, która odbędzie się w wybranym terminie. Wiadomości e-mail wysyłane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych. W przypadku, w którym Użytkownik nie otrzyma w tym terminie maila z dostępem, może odstąpić od zawartej Umowy.

         1. Ebook zostanie przekazany Użytkownikowi na wskazany przy zawieraniu Umowy adres e-mail w formie linku przekierowującego na stronę internetową z dostępem do Ebooka. Ebook przekazywany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych. W przypadku, w którym Użytkownik nie otrzyma w tym terminie maila z dostępem, może odstąpić od zawartej Umowy.

          1. Suplementy diety sprzedawane są przez zewnętrznego sprzedawcę. Dostawy odbywają się przez firmę VERA Sp. z o.o. Regulamin zwrotów, reklamacji i odstąpienia od Umowy określa osobny dokument dostępny na stronie https://byhealth.pl/regulamin.html. Spółka pośredniczy w sprzedaży Suplementów Diety umożliwiając dokonanie płatności. Spółka posiada Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (nr wpisu: 1464/1001/2022).

           1. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem usługi Konsultacji Dietetycznej, która świadczona jest w wybranych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu.

            1. Dostarczenie Diety na wskazany adres e-mail oznacza spełnienie świadczenia w postaci odpłatnej Usługi Diety i wykonanie Umowy o świadczenie usługi Diety.

            2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
             1. Informacje zawarte w Serwisie, w Subdomenie oraz w Diecie nie stanowią ani nie powinny być poczytywane jako porady lub konsultacje lekarskie ani nie mogą zastąpić porady lekarskiej.

              1. Przed skorzystaniem z Diety, Użytkownik powinien skonsultować z właściwym lekarzem wpływ Diety na stan zdrowia Użytkownika.

               1. Dieta nie powinna być stosowana przez dzieci oraz młodzież, kobiety ciężarne i karmiące piersią, a także przez osoby cierpiące na przewlekłe i ostre choroby, w szczególności takie jak cukrzyca, miażdżyca, kamica nerkowa, kamica dróg żółciowych, choroby serca, nerek, trzustki, wątroby, tarczycy, osoby po przebytych urazach, zabiegach operacyjnych.

                1. Spółka nie posiada informacji o stanie zdrowia Użytkowników i nie uwzględnia stanu zdrowia Użytkowników w procesie przygotowania Diety.

                2. PŁATNOŚCI
                 1. Opłaty za Dietę podane w Serwisie oraz Opłaty w Sklepie podane w Subdomenie zamieszczone przy danej usłudze wyrażone są w walucie złoty (PLN). Wartość podana przy zakupie Usługi stanowi całkowitą cenę za Usługę.

                  1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówioną odpłatną Usługę Diety:

                   1. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy 24, obsługiwany przez PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu.
                  2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności w Subdomenie:

                   1. płatność przelewem bankowym lub Blik obsługiwana przez Przelewy24 poprzez serwis Paymentwall Global HQ z siedzibą w San Francisco (Stany Zjednoczone).
                  3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w pkt 2 i 3, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych. Użytkownik otrzyma na wskazany przy dokonywaniu płatności adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania płatności od zewnętrznego operatora płatności, o którym mowa w pkt. IV.2 i/lub IV.3 powyżej.

                   1. Odbiorcami Usługi świadczonych za pośrednictwem Serwisu i Subdomeny mogą być wyłącznie Konsumenci, w związku z czym Spółka nie wystawia faktur VAT dla przedsiębiorców za zakupione Usługi.

                   2. NEWSLETTER
                    1. Spółka oferuje Użytkownikom Serwisu bezpłatną usługę Newsletter, która polega na dostarczaniu na wskazany adres e-mail Użytkownika, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Spółki, w tym w szczególności informacji o aktualnej ofercie Spółki, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych,

                     1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Spółkę w Serwisie. Umowa o świadczenie usługi „Newsletter” zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Serwisie.

                      1. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny odstąpić od Umowy o świadczenie usługi Newsletter poprzez anulowanie subskrypcji (rezygnacja z Usługi) za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

                      2. WYMAGANIA TECHNICZNE
                       1. Korzystanie z Serwisu i Subdomeny wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących wymagań technicznych:

                        1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
                        2. dostęp do poczty elektronicznej;
                        3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
                        4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
                        5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
                        6. zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 11.2 lub nowsza) lub Android (wersja 5.1 lub nowsza) w przypadku korzystania z Usług za pomocą urządzeń mobilnych;
                        7. W celu utrwalenia niniejszego Regulaminu i Załącznika Użytkownik powinien posiadać oprogramowanie obsługujące format PDF (np. Adobe Acrobat Reader).
                      3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
                       1. Użytkownik podczas korzystania z Serwisu i Subdomeny zobowiązany jest do:

                        1. podawania w formularzach udostępnionych w ramach Serwisu i Subdomeny wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych Użytkownika oraz ich aktualizowania w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług; Użytkownik może dokonać zmiany wprowadzonych danych za pośrednictwem adresu e-mail Spółki;
                        2. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Spółkę w sposób niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki oraz działania Serwisu i Subdomeny, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;
                        3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych w ramach Serwisu i Subdomeny w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
                        4. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu i Subdomeny jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.
                      4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                       1. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.10.2022 r.

                        1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu są w języku polskim.

                         1. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem https://twojaketodieta.pl/rules oraz https://www.sklep.twojaketodieta.pl/regulamin, gdzie Użytkownicy mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

                          1. Niniejszym Regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony. Umowy o świadczenie usług drogą zawarte przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Spółka poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail Użytkownika, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Użytkownik obowiązany jest powiadomić o tym Spółkę pisemnie lub mailowo, co skutkuje rozwiązaniem umowy. W odniesieniu do Użytkowników, którzy korzystają jedynie z Usługi przeglądania Treści, zastosowanie ma zawsze Regulamin znajdujący się na stronie internetowej Serwisu.

                           1. Z uwagi na uaktualnienia lub prace techniczne w Serwisie, Serwis może być czasowo niedostępny w godzinach od 22.00 do 6.00.

                            1. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawartą Umową o świadczenie usług będą rozwiązywane, w miarę możliwości, przez Strony polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.